predpoveď počasia

Archív Január 2009

|


Kyslé dažde

Kyslý dážď vzniká ako dôsledok intenzívneho spaľovania fosílnych palív bohatých na obsah síry a dusíka, najmä hnedého uhlia a ako následok rozvoja automobilovej dopravy. Oxid syričitý a oxidy dusíka v ovzduší sa absorbujú vzdušnou vlhkosťou, vzniká kyselina sírová a dusičná a prostredníctvom zrážok sa dostáva späť na zem.

 

|

Počasie